Jarní turnaj 2015

Aktualizováno 7. 3. 2015
Zdeněk Srostlík
Propozice ke stažení: PDF, DOCX
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Sokol Kobylisy
Kontakt: Pavel Kopta, e-mail: koptap@seznam.cz; sms: 604146385
Termíny: 1. kolo: 13.4., 2. kolo: 20.4., 3. kolo: 27.4., 4.kolo: 4.5., 5. kolo: 11.5.,
6. kolo: 18.5., 7. kolo: 25.5., 8. kolo: 1.6., dohrávací termín: 8.6., 9. kolo: 15.6.
Vyhlášení výsledků a Bleskový turnaj dvojic: v pondělí 22.6. od 18:00 v hrací místnosti.
Hrací den Pondělí od 18:10
Hrací místnost: Sokolovna TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 9,Praha 8.
Spojení: Stanice Kobylisy (metro C, tramvaje 10, 14, 15, 17, 24, 25, autobusy – 177, 152, 144, aj.) mapa
Právo účasti: Všichni zájemci (i neregistrovaní), kteří včas podají přihlášku a zaplatí startovné.
Pořadatel nepřijme do turnaje hráče, kteří v minulých ročnících vážně narušili jeho průběh
(časté kontumace apod.)
Tempo hry: 80 minut pro hráče na partii + 30 sekund za provedený tah.
Systém: Švýcarský systém na 9 kol.
Čekací doba: Čekací doba je stanovena na 50 minut.
Pokud se hráč před partií předem a řádně neomluví(emailem,telefon,sms),
nebo se nedostaví k partii během 50 minut od spuštění hodin soupeřem,
je partie kontumována ve prospěch soupeře.
Dohrávky: V případě, že hráč nemůže sehrát partii v řádném termínu, je povinen se včas omluvit soupeři
a informovat rozhodčího. Pokud se soupeři nedohodnou jinak, partie se dohraje v dohrávacím termínu.
V případě více odložených partií, je možné dohodnout se na dohrání v jiném termínu.
Pokud jiný termín není možný, bude partie kontumována ve prospěch hráče, který odložení nezpůsobil.
Partie z 1.-8.kola je možné dohrát do 10.6., partii z 9.kola nelze odložit.
Pokud se hráč nedostaví k partii bez řádné omluvy, bude z turnaje vyloučen.
Přihlášky: E-mailem nebo telefonicky pořadateli do 5.4. nebo v hrací místnosti před 1.kolem do 17:50 do vyčerpání kapacity (40 hráčů).
Uvádějte jméno, příjmení, datum narození, ELO/VT, oddíl, tel., e-mail.
Startovné: Hráči bez registrace ŠSČR pro rok 2015: 350,-Kč
Hráči s registrací ŠSČR pro rok 2015: 200,-Kč
Mládež do 18 let, důchodci a členové oddílu TJ Sokol Kobylisy: 150,-Kč
Losování a vybírání startovného před 1. kolem mezi 17:50-18:05.
Hráč, který neuhradí startovné do 18:05, nebude do turnaje zařazen.
Pořadí: Určí se podle počtu získaných bodů.
Pomocné hodnocení: 1) Buchholz, 2) Sonnenborn, 3) průměrné ELO soupeřů.
Ceny: 1. místo 1000,-Kč, 2. místo 600,-Kč, 3. místo 400,-Kč.
Dále věcné ceny pro hráče do 10. místa (platí při účasti 30 a více hráčů).
Zápočet na ELO: Výsledky turnaje budou zaslány k zápočtu na LOK ČR.
Výsledky, losování: www.sachkobylisy.com a nástěnka v klubovně TJ Sokol Kobylisy
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Rozhodčí: Rudolf Hampel, rudolfhampel@seznam.cz