Jarní turnaj 2016

Aktualizováno 27. 3. 2016
Zdeněk Srostlík
Propozice ke stažení: PDF, DOCX
Startovní listina: Skupiny A
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Sokol Kobylisy
Hrací den Pondělí od 18:10
Hrací místnost: TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8 (suterén)
spojení: stanice Kobylisy (metro C, tramvaje 10, 14, 15, 17, 24, 25, autobusy – 177, 152, 144, aj.)
Termíny: 1. kolo: 11.4., 2. kolo: 18.4., 3. kolo: 25.4., 4. kolo: 2.5., 5. kolo: 9.5., 6. kolo: 16.5., 7. kolo: 23.5., 8. kolo: 30.5.,
dohrávací termín: 6.6., 9. kolo: 13.6.
Vyhlášení výsledků a Bleskový turnaj dvojic: 20.6. od 18:00 v hrací místnosti.
Právo účasti: Všichni zájemci (i hráči bez ELO a neregistrovaní), kteří včas podají přihlášku a zaplatí startovné.
Pořadatel nepřijme do turnaje hráče, kteří v minulých ročnících vážně narušili jeho průběh (časté kontumace apod.)
Přihlášky: E-mailem nebo telefonicky pořadateli do 5.4. nebo v hrací místnosti před 1.kolem do 17:50 do vyčerpání kapacity (40 hráčů ).
Uvádějte jméno, příjmení, datum narození, ELO/VT, oddíl, tel., e-mail.
Rozhodčí: Rudolf Hampel, rudolfhampel@seznam.cz
Startovné: Hráči bez registrace ŠSČR pro rok 2016: 350,-Kč
Hráči s registrací ŠSČR pro rok 2016: 200,-Kč
Členové oddílu TJ Sokol Kobylisy: 150,-Kč
Mládež do 18 let, důchodci: 100,-Kč
Losování a vybírání startovného před 1. kolem mezi 17:50-18:05.
Hráč, který neuhradí startovné do 18:05 , nebude do turnaje zařazen.
Ceny: 1. místo 1000,-Kč , 2. místo 700,-Kč , 3. místo 500,-Kč .
Dále věcné ceny pro hráče do 8. místa.
Tempo hry: 80 minut pro hráče na partii + 30 sekund za provedený tah.
Systém: Švýcarský systém na 9 kol.
Čekací doba: Čekací doba je stanovena na 50 minut.
Pořadí: Určí se podle počtu získaných bodů.
Pomocné hodnocení: 1) střední Buchholz, 2) Buchholz, 3) průměrné ELO soupeřů.
Zápočet na ELO: Výsledky turnaje budou zaslány k zápočtu na LOK ČR.
Dohrávky: V případě, že hráč nemůže sehrát partii v řádném termínu, je povinen se včas omluvit soupeři a dohodnout se na termínu sehrání. Poté informuje rozhodčího. Pokud se hráči nedohodnou na dohrávce, je partie kontumována v neprospěch hráče, který se v řádném termínu nedostavil (inicioval odložení). Partie z 1.-8.kola je možné dohrát do 12.6.. Pokud se hráč nedostaví k partii bez řádné omluvy, bude z turnaje vyloučen.
Výsledky, losování: www.sachkobylisy.com a nástěnka v klubovně TJ Sokol Kobylisy
Kontakt: Pavel Kopta, e-mail: koptap@seznam.cz; sms: 604146385
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.