Kobyliský Koník - 2017/2018

Aktualizováno 25. 8. 2017
Zdeněk Srostlík
Propozice:

Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá seriál turnajů mládeže
KOBYLISKÝ KONÍK 2017-2018

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy
Hrací den Neděle 13:30-17:45
Termín: 29.10.2017, 26.11.2017, 21.01.2018, 04.03.2018, 27.05.2018, 10.06.2018
Hrací místnost: U Školské zahrady 9, Praha 8, suterénMHD: 5 minut od stanice Kobylisy
Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa
Kategorie: A: neregistrovaní začátečníci do 12 let (nar. 2006 a mladší)
B: neregistrovaní začátečníci do 18 let (nar. 2000 a mladší)
C: registrovaní hráči do 12 let (nar. 2006 a mladší)
D: registrovaní hráči do 18 let (nar. 2000 a mladší)
Systém: Každá kategorie 6 kol, tempo 2x15 min + 5 s na tah, povinný zápis jen registrovaní hráči od 7 let. Při menším počtu hráčů má pořadatel právo slučovat kategorie do jednoho turnaje.
Startovné: 50.-Kč
Přihlášky: Mailem na koptap@seznam.cz, mobil: 604 146 385, nebo na místě do 13:30
Pomocná hodnocení: 1) střední Buchholz, 2) Buchholz, 3) Sonnenborn
Ceny: V každém turnaji poháry a diplomy pro vítěze kategorií. Drobné věcné ceny pro hráče na 1.-3.místě v příslušné kategorii.
Hodnocení seriálu: V každém turnaji a kategorii získávají hráči body do konečného hodnocení, za 1.místo v kategorii 10 bodů, za druhé 9 bodů atd., nejméně vždy 1 bod. Každý je hodnocen jen v jedné kategorii. V průběhu seriálu může přejít z kategorie neregistrovaných do registrovaných, získané body se mu dále počítají. O konečném pořadí seriálu rozhoduje: a) součet bodů hráče z jeho čtyř nejlepších turnajů, dále b) celkový bodový zisk, c) umístění v posledním turnaji.
Ceny v seriálu: Poháry pro vítěze kategorií. V kategorii D finanční ceny (800,-, 600,-, 400,-Kč), v ostatních věcné ceny pro hráče na 1.-3.místě.
Zápočet na ELO: Všechny turnaje budou zaslány k zápočtu na LOK ČR Rapid.
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Odkazy: Šachový oddíl TJ Kobylisy: www.sachkobylisy.com