Kobyliský Koník - 2019 - 2020

Aktualizováno 11. 8. 2019
Zdeněk Srostlík

Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá seriál turnajů mládeže
KOBYLISKÝ KONÍK 2019 - 2020


Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy
Termíny: Neděle 13:30-18:00: 20.10.2019, 10.11.2019, 02.02.2020, 22.03.2020, 24.05.2020
Hrací místnost: U Školské zahrady 9, Praha 8, suterénMHD: 5 minut od stanice Kobylisy
Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa
Věkový limit Určeno pro mládež nar. 2002 a mladší
Systém turnaje: Švýcarský systém 6 kol, tempo 2x15 min + 5 s na tah, povinný zápis jen registrovaní hráči ve věku od 7 let. Podle počtu mohou být účastníci rozdělení do turnajů podle kategorií.
Startovné: 50.-Kč
Přihlášky: Mailem na koptap@seznam.cz, mobil: 604 146 385, nebo na místě do 13:25
Pomocná hodnocení: 1) střední Buchholz, 2) Buchholz, 3) Sonnenborn
Ceny: Medaile a věcné ceny pro hráče na 1.-3.místě v kategoriích:
A: registrovaní hráči do 18 let (nar. 2002 a mladší)
B: registrovaní hráči do 12 let (nar. 2008 a mladší)
C: neregistrovaní začátečníci do 18 let (nar. 2002 a mladší)
Ceny v seriálu: Poháry pro vítěze kategorií a věcné ceny pro nejlepších 5 hráčů do 18 let a do 12 let
Hodnocení seriálu: V každém turnaji v kategoriích do 18 a 12 let získávají hráči body do konečného hodnocení, za 1.místo v kategorii 20 bodů, za druhé 19 bodů atd., nejméně vždy 1 bod. O konečném pořadí seriálu rozhoduje: a) součet bodů hráče z jeho tří nejlepších turnajů, dále b) celkový bodový zisk, c) umístění v posledním turnaji.
Ceny za celkové pořadí je nutné převzít při vyhlášení výsledků 24.5.2020 v 18:00 .
Zápočet na ELO: Všechny turnaje budou zaslány k zápočtu na LOK ČR Rapid.
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Odkazy: Šachový oddíl TJ Kobylisy: www.sachkobylisy.com