Kobyliský Koník 2022 - 2023

Aktualizováno 18. 10. 2022
Zdeněk Srostlík

Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá seriál turnajů mládeže
KOBYLISKÝ KONÍK 2022 - 2023

Kobyliský koník propozice: Ke stažení
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy
Termíny: Prezence do 13:55! Neděle 14:00-17:00, 02.10.2022, 13.11.2022, 29.01.2023, 12.03.2023, 14.05.2023
Hrací místnost: U Školské zahrady 9, Praha 8, suterénMHD: 5 minut od stanice Kobylisy
Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa
Věkový limit: Určeno pro mládež nar. 2005 a mladší
Systém: Dva turnaje.
Turnaj A: hráči nar. 20052009. A všichni mladší hráči se 4. nebo vyšší výkonnostní třídou.
Turnaj B: hráči nar. 2010 a mladší, neregistrovaní nebo bez výkonnostní třídy
Švýcarský systém 5 kol, tempo 2x15 min + 5 s na tah, povinný zápis v turnaji A.
Podle počtu přihlášených může pořadatel turnaje sloučit. Kontrola registrace podle databáze: https://www.chess.cz/hraci-vyhledavani/
Startovné: 50.-Kč
Přihlášky: Mailem na koptap@seznam.cz, mobil: 604 146 385, (kapacita je omezena, přihlášky nejpozději den před turnajem)
Pomocná hodnocení: 1) střední Buchholz, 2) Buchholz, 3) Sonnenborn
Ceny: Medaile a věcné ceny pro hráče na 1.-3.místě.
Hodnocení seriálu: V každém turnaji získávají hráči body do konečného hodnocení, za 1.místo v kategorii 20 bodů, za druhé 19 bodů atd., nejméně vždy 1 bod. O konečném pořadí seriálu rozhoduje: a) součet bodů hráče z jeho tří nejlepších turnajů, dále b) celkový bodový zisk, c) umístění v posledním turnaji.
kategorie seriálu: A: hráči do 18 let (nar. 2005 a mladší)
B: hráči do 12 let (nar. 2011 a mladší)
Ceny za celkové pořadí je nutné převzít při vyhlášení výsledků posledního turnaje.
Zápočet na ELO: Všechny turnaje budou zaslány k zápočtu na LOK ČR Rapid.
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Odkazy: Šachový oddíl TJ Kobylisy: www.sachkobylisy.com
Poznámka: Pořadatel má právo upravit systém seriálu a termíny.