Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu 2018/2019

Aktualizováno 11. 11. 2018
Zdeněk Srostlík

Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá
Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu
pro školní rok 2018/2019


V příloze: Doplňující informace, vzor přihlášky a soupisky. Ke stažení: Formát PDF, Formát DOCX
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy, Pavel Kopta, mail: koptap@seznam.cz, tel: 604146385
Termíny: Pátek 7.12.2018, 8:40-13:00 (zahájení turnaje v 9:00, vyhodnocení od 12:40)
Hrací místnost: TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8, suterén MHD: 5 minut od stanice Kobylisy
Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa
Systém: Bude určen podle počtu přihlášených družstev tak, aby každé družstvo odehrálo 6-7 zápasů. Při menším počtu družstev bude sehrán turnaj jednotlivců s vyhodnocením družstev.
Tempo hry: 12-15 minut na partii s bonusem 5 sekund na tah. Partie se nezapisují.
Startovné: 150,– Kč za družstvo.
Přihlášky: Zašlete pořadateli do 3.12.2018.
Soupiska družstva: Každé družstvo nastupuje podle odevzdané soupisky (podle přílohy), kterou vyplňte a do 6.12.2018 zašlete předem pořadateli.
Pomocné hodnocení: Podle určeného systému – tedy skóre, buchholz nebo sonnenborn.
Ceny: Nejlepší družstva obou kategorií získají poháry, diplomy a drobné věcné ceny.
Hodnocení: Nejméně 2 družstva z každé kategorie postoupí do krajského kola.
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Zápočet na ELO: Turnaj bude zaslán k výpočtu ratingu ELO-rapid.
Další pokyny: Doprovod: Každá škola pošle s družstvem vedoucí staršího 18 let, který za žáky zodpovídá. Po dohodě je možné v průběhu turnaje ponechat členy družstva pod dozorem rozhodčího.
S sebou: Startovné, svačinu a pití, psací potřeby pro vyplňování zápisů o utkáních, přezutí není nutné.
Odkazy: Šachový oddíl TJ Kobylisy: www.sachkobylisy.com
Šachový svaz ČR – propozice Přeboru škol: Obecné propozice chess.cz - pdf
Pražský šachový svaz: http://prazskysach.cz/mladez/
Podrobná pravidla šachu 2018
Projekt Šachy do škol: http://www.sachydoskol.cz/

Za pořadatele Pavel Kopta