Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu 2023/2024

Aktualizováno 11. 11. 2018
Zdeněk Srostlík

Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá
Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu 2023/2024


V příloze: Doplňující informace, vzor přihlášky a soupisky. Ke stažení: Formát PDF, Formát DOCX
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy
Termíny: Úterý 5.12.2023, 8:30-13:00, prezence do 8:50, zahájení turnaje v 9:05, vyhodnocení od 12:40.
Hrací místnost: TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8, suterén MHD: 5 minut od stanice Kobylisy
Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa
Kategorie: I) I. stupeň základní školy
II) II. stupeň základní školy a příslušné ročníky gymnázií.
Do každé kategorie může škola přihlásit jedno družstvo. Družstvo tvoří 4 až 6 žáků. Výjimečně může družstvo startovat i s nižším počtem hráčů.
Systém: Úterý 5.12.2023, 8:30-13:00, prezence do 8:50, zahájení turnaje v 9:05, vyhodnocení od 12:40.
Tempo hry: 15 minut na partii s bonusem 5 sekund na tah. Partie se nezapisují.
Přihlášky: Zašlete pořadateli mailem do 1.12.2023. Uveďte název školy, kategorii, kontaktní osobu. (v příloze) mail: koptap@seznam.cz, tel: 604146385
Soupiska družstva: Soupisku – tedy seznam přihlášených členů družstva zašlete mailem pořadateli do 1.12.2023. Výjimečně je možné soupisku změnit na místě při prezenci.
Startovné: 200,-Kč za družstvo bude vybíráno před zahájení turnaje na místě.
Hodnocení: Umístění družstev se určí podle součtu bodů 4 nejlepších hráčů družstva, dále podle součtu umístění hráčů a podle umístění nejlepšího hráče.
Postupy: Nejméně 2 družstva z každé kategorie postoupí do krajského kola.
Ceny: Poháry, medaile a drobné věcné ceny pro nejlepší družstva a jednotlivce. Vyhodnotí se nejlepší jednotlivci v turnaji a nejlepší družstva.
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.
Zápočet na ELO: Turnaj nebude zaslán k výpočtu ratingu ELO.
Další pokyny: Každá škola pošle s družstvem vedoucí staršího 18 let, který za žáky zodpovídá. Po dohodě je možné v průběhu turnaje ponechat členy družstva pod dozorem rozhodčího. S sebou: Startovné, svačinu a pití, přezutí není nutné.
Odkazy: Startovní listiny a výsledky: https://chess-results.com/tnr833492.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES
Šachový svaz ČR – propozice Přeboru škol: https://www.chess.cz/obecne-propozice-preboru-skol-2023-2024/
Podrobná pravidla šachu 2018: https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel.

Za pořadatele Pavel Kopta